Zwyczajnie Nadzwyczajni- różne oblicza sukcesu

Zwyczajnie Nadzwyczajni- różne oblicza sukcesu

Dzięki pracy dwóch Magdalen, Drobnik oraz Drygalskiej, powstała książka opisująca dziesięć osób, które według nich osiągnęły… sukces. W swoich poszukiwaniach natrafiły na mnie. Moja historia, zasłyszana na jednym ze spotkań autorskich, została uznana za wartą opisania. I tak się stało. Rok później ukazała się publikacja, która jednocześnie jest pracą magisterską 🙂

Dla mnie to był zaszczyt za który bardzo dziękuję <3

Dzięki pracy dwóch Magdalen, Drobnik oraz Drygalskiej, powstała książka opisująca dziesięć osób, które według nich osiągnęły… sukces. W swoich poszukiwaniach natrafiły na mnie. Moja historia, zasłyszana na jednym ze spotkań autorskich, została uznana za wartą opisania. I tak się stało. Rok później ukazała się publikacja, która jednocześnie jest pracą magisterską 🙂

Dla mnie to był zaszczyt za który bardzo dziękuję <3